นิทรรศการ The Man Himself

มาร่วมรับรู้เรื่องราวชีวิตของ “ราชาผ้าไหม” ผู้ก่อตั้งบริษัทที่พลิกโฉมประเพณีการทอผ้าไหมให้กลายเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง